Inwestowanie

Inwestowanie w trakcie kryzysu gospodarczego I rosnącej inflacji

Skutki kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa wciąż są odczuwalne, ponadto rekordowa inflacja powoduje znaczny spadek wartości oszczędności. Warto zatem zastanowić się nad zainwestowaniem części swojego kapitału, aby zniwelować te negatywne wpływy.

Od czego zacząć?

Pierwszym krokiem powinno być zbudowanie tak zwanej poduszki finansowej, która zapewni nam bezpieczeństwo finansowe w nagłych wypadkach. Eksperci polecają, aby kwota odłożona w ramach poduszki finansowej była równowartością trzech pensji. Następnym krokiem jest kumulowanie nadwyżek finansowych oraz inwestowanie ich w celu pomnożenia swoich środków.

W co inwestować?

Rynek inwestycyjny w dzisiejszych czasach podsuwa nam niezliczone możliwości inwestowania pieniędzy. Każda z nich cechuje się innym stosunkiem stopy zwrotu do poniesionego ryzyka. Na jakie aktywa warto zwrócić uwagę?

Lokaty to jedna z najczęściej wybieranych możliwości. Cechuje się niskim ryzykiem utraty środków, przynosząc niewielki, ale stabilny ich wzrost.

Fundusze inwestycyjne są to zarządzane przez bank rachunki inwestycyjne, które możemy nabyć. Wybór funduszy jest duży, każdy z nich cechuje się innym ryzykiem, a także możliwościami zwrotu. Przed wyborem funduszu warto zapoznać się z jego opisem, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące zarządzania funduszem i jego strategii inwestycyjnej

Akcje i obligacje to papiery wartościowe sprzedawane na giełdzie. Inwestowanie w nie polecane jest osobom posiadającym już doświadczenie, wiążą się one z większym ryzykiem, a co za tym idzie, mogą przynieść większe zyski

Metale szlachetne są klasycznym przykładem inwestycji. Srebro, złoto czy inne materiały mogą być dobrym miejscem ulokowania kapitału dla długoterminowych inwestycji cechujących się wysoką stabilnością i stałym wzrostem kapitału.

Dywersyfikacja portfela

Niezależnie od wybranych instrumentów finansowych, warto rozsądnie zróżnicować zawarte w nim aktywa. Inwestowany kapitał należy podzielić na kilka części i każda z nich ulokować w odmiennych źródłach. Pozwoli to na dodatkowe zabezpieczenie się przed utratą dużej części kapitału w przypadku znacznego spadku wartości jednego aktywa, a także pomoże zoptymalizować zyski.

Similar Posts

Jeden komentarz w “Inwestowanie w trakcie kryzysu gospodarczego I rosnącej inflacji
  1. Ja stawiam na dywersyfikację metod inwestowania w czasach kryzysu, trochę kruszców, trochę funduszy i nie unikam ryzykownych inwestycji, takich jak krypto.

Comments are closed.